ANBI informatie

In het kader van de erkenning van de Stichting Internationaal Liedconcours als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de volgende informatie beschikbaar gemaakt.

Stichting

Formele naam: Stichting Internationaal Liedconcours

Het RSIN van de stichting is: 819971285

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08182312

De stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank Enschede-Haaksbergen, nummer NL61 RABO 0106 3286 11.

Adres

Jeruzalem 29a
6881 JL Velp

Dit is zowel het postadres als de enige vestiging van de stichting.

Financieel beleid

Het financieel beleid zoals vastgesteld leest u hier. Hierin wordt ook het beloningsbeleid uitgelegd. 

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag over 2013 leest u hier.

Het financieel 2jaarverslag over 2014 en 2015 leest u hier.

Het financieel 2jaarverslag over 2016 en 2017 leest u hier.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:

  • De heer T.M. Beke, wonende te Arnhem, voorzitter
  • De heer G. Valkenburg, wonende te Ranheim (Noorwegen), secretaris
  • De heer T.H. Chen, wonende te Leiden, penningmeester
  • Mevrouw M.J.L. Reinders, wonende te Oldenzaal, algemeen lid