Skip to main content

ISLDC and the corona virus

Het laatste corona nieuws:  het concours gaat gewoon door zoals gepland. Echter, publiek is niet meer welkom. Onze excuses voor het ongemak, maar we rekenen op uw begrip. Hier kunt u de live stream volgen.

Last corona news: the competition will go on as planned. However, public will not be allowed anymore. We invite you  to watch the live stream here.

We apologize for the inconvenience, but we count on your understanding.